Kdo, co a od kdy?

Kdo? Subjekty, které platí nebo mají platit daně z příjmů v České republice, a to:

  • podnikající fyzické osoby,
  • právnické osoby s podnikatelskou činností.

Co? Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které

  • pocházejí z podnikatelské činnosti,
  • a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jinými obdobnými způsoby např. stravenkou.
  • evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet.

Od kdy? Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:

  • v 1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby,
  • ve 2. fázi – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod,
  • ve 3. fázi – od jara 2020 (datum spuštění bude ještě upřesněno)- ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství.
  • ve 4. fázi –  od jara 2020 (datum spuštění bude ještě upřesněno) – řemesla a výroba.